Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje
HET KOOR » Geschiedenis


Geschiedenis


Een korte geschiedenis van het Hollands Christelijk Mannenkoor. Eerst was er het Hillegersberg Mannenkoor. Door een afsplitsing ontstond het Hillegersberg Christelijk Mannenkoor waarvan 46 jaar later de naam werd gewijzigd in Hollands Christelijk Mannenkoor: HCM.

 

Een aantal leden van het Hillegersberg Mannenkoor wilden graag een minder neutraal repertoire en richtten samen een nieuw koor op onder de naam Hillegersberg Christelijk Mannenkoor (HCM). Het startte met 35 leden op 12 oktober 1953 als een vereniging op oecumenisch christelijke grondslag. De allereerste dirigent was Jan Lucas, een muziekonderwijzer aan de katholieke meisjes-Mulo St. Lucia te Rotterdam en was o.a. repetitor van een operakoor. Hij was via de Koninklijke Nederlandse Christelijke Zangersbond (KCZB) aangetrokken en bleef maar liefst 25 jaar dirigent van het HCM. Het koor zong grote klassieke werken maar ook populaire genres. Tijdens een van deze concerten eind vijftiger jaren, stond na de pauze een luchtiger repertoire op het programma, maar met het zingen van o.a. “Ik sta op wacht” gezongen met Joop de Knegt en met steun van het Luchtmachtkoor uit Hilversum hadden veel koorleden toch wel moeite.

 

In 1984 verhuisde het koor naar Berkel en Rodenrijs. Doordat het gebouw “De Ark” de afgelopen jaren een grote opknapbeurt heeft ondergaan, kan het koor nog steeds de vaste repetitieavonden op maandagavond houden in de kerkzaal van De Ark. Tijdens deze wekelijke repetitieavonden bereidt het koor zich voor op uitvoeringen en medewerking aan concerten.

De relatie met Hillegersberg was in de loop der jaren steeds meer te verwaarlozen, in het jaar 1999 werd daarom besloten “Hillegersberg” te wijzigen in “Hollands”  waardoor het bekende initiaalwoord HCM en het logo gehandhaafd konden blijven. Deze verhuizing bleek een goed besluit, want het ledental groeide snel van 90 naar ruim 120 leden. Sinds 1989 heeft de veelzijdige musicus Arjan Breukhoven, die tevens sinds 2003 als vaste organist is verbonden aan de Hervormde Dorpskerk van Berkel en Rodenrijs, als dirigent de muzikale leiding.

 

Het koor heeft opgetreden voor opnames van het NCRV-radioprogramma, verleende in de Rotterdamse Doelen medewerking aan de massale Koor- en Samenzangavond. HCM heeft onlangs in Tholen meegewerkt aan een EO-radio-uitzending “Nederland Zingt op verzoek” en ook regelmatig te beluisteren tijdens de Tv-uitzendingen van  “Nederland zingt”.

In 2002 werd samen met leden van koren van Martin Mans een tournee door Canada gemaakt. Heel bijzonder waren de gezamenlijke concerten met een Lets Mannenkoor uit Riga. Er is een 5-daagse reis gemaakt naar Engeland met optredens in diverse kathedralen in Londen en Leeds. Zij bezochten in 2003 de plaatsen Weimar, Leipzig, Eisenach, Erfurt en Wittenberg.

Zeer indrukwekkend en onvergetelijk was het bezoek aan het vroegere concentratiekamp Buchenwald waar het koor na afloop bij de ingang “Blijf mij Nabij” ten gehore bracht, gevolgd door een minuut stilte.

Het meedoen aan concoursen was in de beginjaren verplicht anders kreeg men geen subsidie van de gemeente. Subsidies krijgt het koor al lang niet meer, het moet zelf alle kosten voor de optredens in binnen- en buitenland opbrengen. Via contributies en dankzij een aantal vrijwilligers komen er maandelijks geldbedragen binnen door bv het ophalen van oud papier.

In de loop der jaren is opgetreden met bv Caroline Kaart, Feike Astma, Marco Bakker, Mart Smeding,  en niet te vergeten recent met Ernst Daniël Smit en de Amerikaanse tenor Daniel Rodriguez in de O.L.V. Geboortekerk te Berkel en Rodenrijs.

 

Momenteel zijn ruim 110 leden van alle gezindten lid. Er drukt geen stempel op het koor van ‘die of die kerk’, dat maak het christelijk koor zo uniek.  Puur muziek, al ‘verkondigt’ het koor via de liederen natuurlijk wel het nodige. Tijdens de leiding van Arjan Breukhoven is het koor is nu meer kerkelijk ingesteld en zingt ook veel geestelijke liederen.

De organisatie van de Kerst-In is een grote klus waar veel HCM-koorleden bij betrokken zijn. Technisch gezien komt er veel kijken om de veilinghal, die vele jaren gratis ter beschikking wordt gesteld door de Royal Lemkes Group, op de dag van uitvoering in te richten. Om het in goede banen te leiden wordt gewerkt met werkgroepen, zoals een werkgroep techniek, administratie, facilitair, die elk een takenpakket voor hun rekening nemen. De mannen van HCM zijn zeker een half jaar in de weer om alles in orde te krijgen. In 2022 is voor het eerst gebruik gemaakt van de ruimte in de Rooms-Katholieke kerk in Berkel en Rodenrijs.

 

De sfeer van het koor is altijd geweldig en de kameraadschap onderling is groot. Om de woorden te gebruiken van het koorlid Bob van der Ploeg, die met kleine tussenpozen ongeveer dertig jaar bestuurslid c.q. voorzitter van HCM is geweest: “Dit koor kent alleen maar echte ‘doeners”.